Referencie

 • Jenisejská 65 – 71 - 2 x štít
  460 m2

 • Pokroku 1 – 3 – 5 - 11
  510 m2

 • Krupinská 8
  1200 m2

 • Sokolovská 12-13 - štít
  150 m2

 • Medveďovej 9 – 11 Bratislava – Petržalka - štít
  300 m2

 • Michalovská 9
  1 320 m2

 • Fábryho 3
  1 200 m2

 • Obchodná 12-14-16
  1 250 m2

 • Postupimská 1-3-5-7
  1 814 m2

 • Zupková 23
  400 m2

 • Benadová 1-3-5
  700 m2

 • Bašťovanského 11 - 12
  400 m2

 • Exnárová 5 - 7
  1000 m2

 • SNP 47 – 49
  700 m2

 • Haviarská 2-4-6
  1300 m2

 • Fábryho 32 – 34 - 40
  600 m2

 • Buzulucká 9 - 11
  600 m2

 • Bielocerkevská 4
  3 000 m2

 • Jegorovovo n. 1
  1 200 m2

 • Kuzmányho 17-19
  2 000 m2

 • Jegorovovo n. 2
  1 200 m2

 • Bašťovamského 3 - 4
  800 m2

 • Fábryho 13
  1200 m2

 • Vodárenská 15 - 19
  260 m2

 • Ovručská 2
  1400 m2

 • Fábryho 15
  1200 m2

 • Krosnianska 73
  1200 m2

 • Kuraká 29
  1200m2

 • Alvinczyho 21
  2000 m2

 • Jegorovovo n 4
  1200 m2

 • Fábryho 40 – 42
  1000 m 2

 • Bašťovanského 12 – 13 - realizácia 2009 -2010
  600 m2

 • Bielocerkevská 17-19
  1400 m2

 • Exnárova 17
  600 m2

 • Fábryho 36 – 38
  500 m2

 • Lomená 12-14-16
  1400 m2

 • Sofijská 1-2
  1500 m2

 • Krosnianska 65
  200 m2

 • Bielocerkevská 13-15 - realizácia 2010
  1400 m2

 • Rodinné domy - Sokol, Malá Ida, Vyšné Opatské, Baška atd Opravy fasád a izolácie robíme od roku 1990.