O firme - história

V roku 1990 sme začali ako živnostníci realizovať opravy fasád, nátery konštrukcií a izolácie rôzneho druhu. Vo Východoslovenských železiarňach sme opravovali opláštenia budov, natierali sme kovové konštrukcie.

Robili sme záručné opravy opláštenia na bytových domoch pre pozemné stavby a to aj pred rokom 1989 ako horolezci.

Boli to izolácie stykov panelov a opravy a nátery fasád.

Pri tom sme získali skúsenosti s panelovými budovami, ktoré zúročujeme pri dnešnom zatepľovaní a odstraňovaní systémových porúch opláštenia budov a loggií.

V deväťdesiatych rokoch sme zateplovali rodinné domy a od roku 2000 sme začali zateplovať panelové bytové domy.

 

Dokážeme spracovať projektovú dokumentáciu, realizovať zateplenie a pomôcť s finančnou stránkou rekonštrukcie. V rámci rekonštrukcie robíme hydroizoláciu strechy, opravy podláh logií s výmenou zábradlia, výmenu schodiskových konštrukcií aj s výmurovkou.

 

Sami ponúkame možnosť splácať prácu t.j. asi polovica z ceny diela bez úročne.

Počas realizácie sa vyfakturuje polovica sumy za dielo na nákup materiálu a polovica sa spláca tri roky.

Ak objekt nedisponuje s žiadnou finančnou čiastkou vieme pomôcť s vybavením úveru z komerčných bánk.

 

Máme licenciu na dodatočné zateplovanie od TSUS Bratislava čo je záruka kvality.

Máme vlastné stavebné lávky.

Máme 16 zaškolených pracovníkov.

 

Ročne zateplíme asi 10 000m2

Zatiaľ sme zateplili asi 40 panelových objektov

 

Zateplené bytové domy na splátky od nás:
Fábryho 3, Fábryho 13, Fábryho 40, Jegorovovo 1, Jegorovovo 4, Bašťovanského 3, Bašťovanského 11,12,13, Zupková 23, SNP 47,49, Michalovská 9, Krupinská 8, Exnárova 5,7, Krosnianska 65, Buzulucká 9,11, Vodárenská 15,19